U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

banner-bonnefooi banner-palet
printlogo

Welke brugklas?

Klik hier voor de plaatsingswijzer 2018-2019.

Bij de toelating tot één van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerlingkenmerken, die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau. Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Deze ontvangende school volgt het advies van de basisschool.

De locatie Sint-Maartenscollege heeft een ruim onderwijsaanbod en kent drie diplomalijnen, namelijk havo, atheneum en gymnasium. 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 werken het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege samen om kwalitatief hoogstaand voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) te verzorgen.

In de twee richtingen van het vwo wordt aandacht besteed aan de speerpunten van het Sint-Maartenscollege, zoals internationalisering, internationaal burgerschap, sport, versterkt Frans en Engels, waarbij leerlingen een internationaal erkend Cambridge certificaat kunnen halen.
Samen met het Porta Mosana College worden de mogelijkheden van de oprichting van een Technasium onderzocht.

In de brugklas atheneum worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask (natuurkunde + scheikunde), biologie, ckv (kunstvakken), wetenschappelijke vorming en lichamelijke opvoeding.
Het gymnasium kent daarnaast nog Grieks en Latijn.
Naast de reguliere vakken kiezen alle leerlingen een keuzevak. Zij maken een keuze uit
Informatica, O en O (onderzoeken en ontwerpen), de kunstfabriek, sport en lifestyle en voor de gymnasiasten is er ook nog de mogelijkheid om sterrenkunde te kiezen.

Wat doen we nog meer?
Naast het reguliere curriculum is er op het Sint-Maartenscollege veel aandacht voor creativiteit, voor persoonlijke talentontwikkeling en ook voor gezelligheid bijvoorbeeld bij het cabaret, disco’s voor de onderbouw, educatieve reizen en uitwisselingen, Aischylos (Grieks drama), De9Muzendagen, sportactiviteiten en de videoclub. Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

HAVO
Met ingang van schooljaar 2016-2017 werken het Porta Mosana College, het Bonnefanten College en het Sint-Maartenscollege samen om een kwalitatief hoogstaande leeromgeving te realiseren in een (eu)regionale leeromgeving, die tegemoet komt aan de verwachtingen van de leerling en ouders, de medewerkers en de omgeving (basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven, overheid), met inzet van de mogelijkheden die de (eu)regio biedt.

In de brugklas van de havo afdeling worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, wiskunde, lichamelijke opvoeding, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, applied science, beeldende vorming, muziek, biologie en OPEDUCA.

VECON in de brugklas

De havo afdeling van het Sint-Maartenscollege werkt met nieuwe lesvormen en keuzemodules.
Een van de keuzemodules die je als brugklasser kunt kiezen is het vak vecon (economie & ondernemerschap). Bij deze module maak je als brugklasser kennis met de beginselen van economie. Bijvoorbeeld: Wat is consumeren? Wat is produceren? Waarom betalen we eigenlijk met geld? Wat is geld? Hoe werkt reclame? Wat is een bedrijf? Hoe werkt zoiets?
Vanaf het eerste jaar krijg je op een leuke, onderzoekende manier economieles. In de loop der jaren breiden deze lessen zich uit. Zo komt er een economieproject voorbij waarbij je een bedrijfje gaat starten en echt gaat ondernemen met een lening van de Rabobank. Ook komen er gastsprekers uit het bedrijfsleven en ga je op bedrijfsbezoeken.

De VECON Business School biedt versterkt economie-onderwijs aan vanaf de brugklas tot aan het eindexamen. Je maakt kennis met het ondernemerschap, je verkent het vak economie op allerlei vlakken en je neemt een kijkje in de keuken van het HBO.
Kortom: leuke, afwisselende, inspirerende lessen en een ideale manier om je verder te ontwikkelen in de economie en misschien ontpop jij je wel tot een briljante ondernemer.

De havo afdeling benut maximaal de ambities en mogelijkheden van elke leerling door het herkennen en erkennen van het (individuele) leerling profiel. Het uitgangspunt hierbij is optimale differentiatie gericht op een succesvolle doorstroom naar het HBO of naar het vwo.

Deze missie & visie is vertaald naar 5 onderwijskundige doelstellingen te weten:
* De leerling leert creatief te denken.
* Hij/zij leert nieuwsgierig te zijn.
* Leerlingen leren van en met elkaar.
* De leerling is (mede)eigenaar van het eigen leerproces.
* Hij/zij leert reflectief te zijn.

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten